D   Tromsø hele året   E 

04   

  Januar og sola kommer snart tilbake