D   Tromsø hele året   E 

05   

 Sola tilbake på Skjelnan i februar