D   Tromsø hele året   E 

03   

  Nytt år med lysning mot sør