D   Tromsø hele året   E 

02   

  Snøfritt i begynnelsen av året