D   Tromsø hele året   E 

27

  Sola er under horisonten