D   Tromsø hele året   E 

28

  Siste lys fra sola