D   Tromsø hele året   E



 

26

  Fra Ringvassøy