D   Tromsø hele året   E 

12   

  Mai - Snart skinner sola døgnet rundt