D   Tromsø hele året   E 

13   

  Kroken kirke i mai