D   Tromsø hele året   E 

11   

  Mai - fortsatt er det mye snø på fjellet