D   Tromsø hele året   E 

09   

  Fjellheisen i Tromsø