D   Tromsø hele året   E



 

39

  Mørketid - litt lys skimtes mot sør