D   Tromsø hele året   E 

37

  Fullmåne i desember