D   Tromsø hele året   E 

24

  Høsten er kantarelltid