D   Tromsø hele året   E 

22

  Utsikt fra Tromsdalstind mot Ramfjorden