D   Tromsø hele året   E 

19

  Rundfjellet ovenfor Kroken