D   Tromsø hele året   E 

17 

  Tromsøya i midtnattsol