D   Tromsø hele året   E 

15   

  Foss i Skjelnanelva