D   Skardalen  E 

09   

  Skardalen  og Rassegurra sett fra rasteplassen i Båen