D   Skardalen   E 

08   

  Storhaugen på Skardalssida