D   Skardalen  E 

05   

 Utsikt fra Storhaugen ut Kåfjord og Lyngen