D   Skardalen  E 

37

  Utsikt fra Klubben inn Kåfjorden