D   Skardalen  E 

31

  Fullmåne over Langnes og Trollvik