D   Skardalen  E 

29

  Caello, Yttergård og Lyngsalpene