D   Skardalen  E 

17 

  Bievlajavri sett fra Storhaugen