D   Skardalen  E 

12   

  Rester av boplasser oppe i Skardalen